Drugi BalkanSpa Summit – Češme, Turska

Drugi BalkanSpa Summit je sjajno organizovan, što je doprinelo većem broju učesnika ne samo iz zemalja Balkana, nego i iz drugih zemalja Evrope. Udruženje banja Turske i prof dr Zeki Mufit Karagulle su obavili veliki i značajan posao za dalju budućnost BalkanSpa Summita.

Na ovom Samitu je uspostavljen običaj da zemlja – domaćin prezenetira svoj potencijal u zdravstvenom turizmu. Drugi običaj je organizacija nacionalne večeri sa lokalnom muzikom i hranom prvog dana Samita. Odličan način da se bolje upoznamo! Tako je usvojeno da se radi u plenumima prepodne, a da se popodne iskoristi za ekskurzije.

Ovaj Samit je značajan po nizu odluka koje su trasirale put daljeg razvoja Samita. 

Pre svih to je odluka da se formira Organizacioni komitet, čiji su članovi postali Bugarska, Turska i Srbija. 

Drugo, formirali smo stručne sekcije čiji je zadatak da pripreme agendu stručnog dela svakog sledećeg Samita. Ove sekcije su kasnije prerasle u stručne komitete budućeg BalkanSpa Instituta.