Treći BalkanSpa Summit – Bukovička Banja, Srbija

Treći BalkanSpa Summit je okupio oko 100 učesnika iz 10 zemalja, ne samo sa Balkana već i iz Nemačke i Letonije. Ovo je Samit sa najvećim brojem učesnika i najširom medijskom pokrivenošću.

U tri dana trajanja razmatrani su svi aspekti korišćenja prirodnog lekovitog faktora, marketinga i menadžmenta turističke destinacije savremeni trendovi u zdravstvenom turizmu.

Ideja da je zajednički rad na pronalaženju najboljih načina za promociju balkanskih vrednosti polako je dobijala oblik. Ovaj Samit će ostati upamćen i po priključenju dve asocijacije: Udruženja banja Slovenije i Velnes i fitnes udruženja Hrvatske. Neskriveni entuzijazam i bogato životno i profesionalno iskustvo Iztoka Altbauera i Marka Jurakića otvorili su im vrata Organizacionog komiteta.